Fylkesveg 60 frå Røyr til Hellesylt skal rassikrast. Vegstrekninga er svært rasutsett. Kvar vinter sidan opninga i 1962 har vegen vore stengt grunna rasfare og snøras. Prosjektet vil føre til redusert reisetid og ein unngår stengt veg grunna ras og rasfare. Det gir bedra vilkår for reiselivsnæringa, industrien og offentleg transport.