Kontraktar i første byggesteg

 • Tilbod 01: Vegar inklusiv forskjæring sør på Streketunnelen. Entreprenør: Lars Kveen AS.
 • Tilbod 02: Streketunnelen, inklusiv rehabilitering. Entreprenør: NCC Constructions AS.
 • Tilbod 03: Elektro. Entreprenør: Traffic Solutions AS.
 • Tilbod 04: Ventilatorar. Entreprenør: Vifter og Miljø AS.
 • Tilbod 05: Radio/kommunikasjon. Entreprenør: TC Connect AS.

 Kontraktar i andre byggesteg

 • Tilbod 07: Fjellsikring, forskjering Streketunnelen nord og natursteinsmur på Ljøen. Entreprenør: Per Røyrhus AS. 
 • Tilbod 08: 1850 m ny Streketunnel mot nord, ny Ljøbru, nytt utsynspunkt på Ljøen og komplettering av vegar på Ljøen. Entreprenør: Skanska Norge AS.
 • Tilbod 09: Elektro. Entreprenør: K. B. Elektrotech AS

Kontraktar i tredje byggesteg

 • Tilbod 10: Forskjæring for Ljøtunnelen. Entreprenør: Opshaug Sandtak AS.
 • Tilbod 11: Ljøtunnelen, Røyrtunnelen, tilstøtende veger og rasvoller. Entreprenør: Skanska Norge AS.
 • Tilbod 12: Elektro Ljøtunnelen. Entreprenør: Eltel Networks AS.