Ytre Søre Sunnmøre er ei samling med vegprosjekt i kommunane Ulstein, Herøy, Hareid og Sande med ein prislapp på omlag 150 millionar kroner toalt. Prosjektet omfattar:

  • Miljøgate i sentrum av Ulstein
  • Rundkøyring og kollektivknutepunkt ved Garneskrysset i Ulstein
  • Gang- og sykkelveg frå Varleite i Ulstein til Rise i Hareid
  • Gang- og sykkelveg frå Larsnes til Breivikneset
  • Gang- og sykkelveg frå Torsethøgda til Kalveneset i Herøy.