Prosjektet omfatter ny bru over elva Driva i Sunndal kommune. Reguleringsplanen omfatter strekninga fra og med Drivabrua og fram til rundkjøringa i Sunndalsøra sentrum. Byggeplanen begrenser seg kun til bygging av brua, og det er også dette det er bevilget penger til.

Fylkesveg 62 kysser elva Driva med to bruer som ligger ved siden av hverandre. Den eldste, ei tidligere jernbanebru, er fra 1914. Denne brua har lav bæreevne og må erstattes. Den andre brua er fra 1984. Begge bruene skal rives og erstattes med ei ny bru med gang- og sykkelbane. Det er valgt å bygge ei buebru.