På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune har Statens vegvesen oppgradert fv. 64 Fannefjordtunnelen med ny vannsikring, belysning, brannventilasjon, snunisje i bunnen av tunnelen, nye sikkerhetssystemer og tekniske bygg og havarilommer.