Denne parsellen fram til Hjartåsen er 2,7 km av første strekning på vegforbindelsen fra Mosjøen til Sandnessjøen. Dette er den mest trafikkerte delen av vegen.

Vi har rettet ut skarpe svinger og har fjernet trafikkfarlige bakketopper, slik at det er blitt mer oversiktlig og med bedre sikt. Det er ny asfalt. Et 90 cm høyt rekkverk av betong skiller vegen og jernbanen. Vi har bygd 800 meter gang- og sykkelveg. I tillegg har vi gjort vegarbeid i området mellom bomstasjonen og nesten fram til Hjartåstunnelen.

Vegen hadde varierende bredde, men er nå 7,5 meter over det hele.

Bomstasjonen på fv. 78 Hjartåsen blir satt i drift 10.12.2013. Taksten er 27 kroner for lette kjøretøy og  og 54 kroner for tunge. AutoPASS-avtale gir 20 % rabatt. Tegn avtale på www.veipakkehelgeland.no