Det er manuell dirigering på en strekning på 300–400 meter. Dermed kan trafikantene oppleve noen minutters ventetid inntil møtende trafikk har passert.

- Sånn vil det være til rundt påske. Vi ber folk om å beregne seg ekstra tid når de skal ut. Kjør forsiktig og ta hensyn til at det er store maskiner og folk i arbeid langs vegen.

Vi har fortsatt SMS-varsling for planlagte stengninger. Det blir ikke varslet så lenge ett kjørefelt er åpent.

Juleferie
I perioden 21. desember–1. januar er det ikke arbeid på anlegget.

Meld deg på SMS-varsling
Send SMS med FV78 til telefonnummer 2080 for å melde deg på denne tjenesten. Da skal du få en kvittering om at du er registrert.

Følg trafikkmeldingenewww.vegvesen.no, mobilvennlige sider eller Vegtrafikksentralen på tlf. 175.