Trafikantene skal betale bompenger for passeringer i begge retninger, hele døgnet.

Bomstasjonen er automatisk.
Kjør igjennom uten å stoppe for å betale. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder for manuell betaling.

Takster
27 kroner for lette kjøretøy (med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg) og 54 kroner for tunge (med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg)

Betalingsmåter
AutoPASS-avtale m/etterskuddsbetaling, tilsendt faktura, på www.veipakkehelgeland.no eller på en av servicestasjonene Shell Sandnessjøen, Esso Halsøya og Shell Halsøya.

AutoPASS-avtale gir rabatt
AutoPASS-avtale med bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling AS gir 20 % rabatt pr. passering. Du betaler ikke noe forskuddsbeløp, men det er 200 kroner i depositum pr. bombrikke.

Trafikanter som har AutoPASS-avtale fra et annet bompengeselskap får 10 % rabatt.

Fritak for betaling

Følgende kategorier er fritatt for å betale bompenger:

  • passasjerer i alle typer kjøretøy
  • gående og syklende
  • kjøretøy i merket begravelsesfølge
  • motorsykler og mopeder
  • kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
  • hydrogenbiler*
  • kollektivtransport i rute*
  • kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen arbeider på vegen*
  • uniformerte utrykningskjøretøy*
  • samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

*) Forutsatt AutoPASS-brikke

Tegn avtale og får mer informasjon 
www.veipakkehelgeland.no. Kundeservice tlf. 815 58 049.