Med jernbanen som nær nabo må vi ta ekstra hensyn. Etter justering av rutetabellen, oppsett av ekstratog og vedlikehold av jernbanesporet endrer vi nå stengetidspunktene på fv. 78 Halsøya-Hjartåsen.

Nye tider fra 1. oktober
Vegen kan bli stengt inntil 30 minutter i periodene mandag-fredag
-          kl. 09.45-14.15
-          kl. 17.15-19.00

Unntaksvis kan det bli aktuelt å stenge utenom disse tidene.

- Med dette får vi større fleksibilitet og kan holde på den planlagte fremdriften i prosjektet. Vi tar fremdeles hensyn til rutegående trafikk og de mest trafikkerte periodene.

Flere grunner til stengt veg
Det er flere grunner til at vi må stenge vegen, og sprengningsarbeid er en av dem. Vi har ikke anledning til å sprenge så lenge det befinner seg et tog på en viss strekning. Dette er av hensyn til sikkerheten. 

Stenger ikke hver dag
Selv om stengetidene er utvidet understreker Livik at det ikke er hver dag vegen er stengt. Dessuten skal ikke vegen bli stengt mer enn tre halvtimer i løpet av dagen, så hindringene skal ikke skje oftere enn før. - Den beste måten for å holde seg orientert er å få SMS-varsel fra oss. Den tjenesten er gratis.

Planen er at det skal gå ut varsel en halv time før vegen stenger. Dermed får folk anledning til planlegge turen sin og eventuelt legge om ruta ved å kjøre om Ømmervatn eller Brattbakken.

Meld deg på SMS-varsling
Send SMS med FV78 til telefonnummer 2080 for å melde deg på denne tjenesten. Da skal du få en kvittering om at du er registrert.

Følg trafikkmeldingenewww.vegvesen.no, mobilvennlige sider eller Vegtrafikksentralen på tlf. 175.