Da vi startet for halvannet år siden var vegen under 6 meter bred flere steder, men er nå 7,5 meter over det hele.

- Vi har oppgradert 2,4 km av vegen og gjort første del av vegforbindelsen fra Mosjøen mot Sandnessjøen til en tryggere og bedre strekning, sier Steinar Livik. Arbeidet har vært utfordrende, spesielt fordi vi har bygget på eksisterende veg, nært bebyggelse og jernbanen. 

Det er ny asfalt. Vi har rettet ut spesielt to skarpe svinger og har fjernet trafikkfarlige bakketopper, slik at det er blitt mer oversiktlig og med bedre sikt. Et 90 cm høyt rekkverk av betong vil skille vegen og jernbanen.

Aktivitet i november
Den neste måneden vil fokus være på å gjøre ferdig anlegget så langt det lar seg gjøre før vinteren slår til for fullt.

- Vår prioritering er at vegen skal ferdigstilles slik at både fremkommelighet og trafikksikkerhet skal være så god som mulig. Videre vil det være helt avhengig av værforholdene i hvor stor grad vi kan få utført arealene på sidene av vegen, sier Livik.

Gang- og sykkelveg
Det skal også bli 800 meter gang- og sykkelveg på strekningen. Grovarbeidet er gjort, men på grunn av krevende forhold må vi bruke arealene til omkjøringsveg mens vi gjør ferdig vegen. Arbeidet med å gjøre ferdig gang- og sykkelvegen skal i minst mulig grad hindre biltrafikken. Vi fortsetter utover høsten, og vil være helt ferdig med lys og asfalt våren 2014.

Fortsetter våren 2014
På grunn av årstida er det mer som må vente til våren. Uansett hvordan forholdene blir, vil det gjenstå pussearbeid, murer og deler av gang- og sykkelvegen. I tillegg skal vi legge to nye asfaltlag på vegen. Aktiviteten skal i minst mulig grad hindre bilistene.

I tillegg må vi gjøre vegarbeid i området mellom bomstasjonen og nesten fram til Hjartåstunnelen.

- Årsaken er at området er mer rasutsatt enn først antatt. Vi har allerede gjort et tyngre sikringsarbeid ved at vi har rensket løse steiner i urmassene, og i tillegg sikret området med et meget kraftig gjerde.

Rassikringsgjerdet har styrke nok til å tåle forholdsvis store steiner. Dermed er strekningen forbedret, men selve vegen på de 300 meterne tar vi våren 2014. Også der skal vi utvide bredden til 7,5 meter. Det betyr at det kan bli noe redusert fremkommelighet i korte perioder. Arbeidene fortsetter så snart vinteren har gitt seg. Vi forventer alt skal være avsluttet i løpet av sommeren 2014.

Bompengene sikrer mye av finansieringen
Hele fv. 78-prosjektet koster ca. 1,8 mrd. kroner (2013-kroner). Det finansieres i hovedsak av fylkeskommunale midler, bompenger og fergeavløsningsmidler.

Bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling AS finansierer sin andel av utbyggingskostnadene og administrerer innkreving, drift og vedlikehold av innkrevingsutstyret. Bomstasjonen på fv. 78 Hjartåsen skal stå i maksimalt 15 år.

Bomstasjonene ved Drevja og Toventunnelen skal etter planen settes i drift høsten 2014.

Bompenger fra søndag 1. desember 2013
I disse dager monteres bomstasjonsutstyret om lag 300 meter øst for Hjartåstunnelen. Det er automatisk innkreving, så trafikantene skal ikke stoppe for å betale. Det er ingen bod, kortleser eller kurv å kaste pengene.

Trafikantene skal betale bompenger for passeringer i begge retninger, hele døgnet.

Takster på fv. 78 Hjartåsen
27 kroner for kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg, og 54 kroner for de med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg.

AutoPASS- enklest og billigst
AutoPASS-avtale med bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling AS gir 20 % rabatt pr. passering. Du betaler ikke noe forskuddsbeløp, men det er 200 kroner i depositum pr. bombrikke. Trafikanter som har AutoPASS-avtale fra et annet bompengeselskap får 10 % rabatt.

En annen fordel med brikke er at du kan bruke den i alle andre AutoPASS-anlegg i landet.

Andre betalingsmåter
Du kan vente på faktura i posten, betale på www.veipakkehelgeland.no, eller på en av servicestasjonene Shell Sandnessjøen, Esso Halsøya og Shell Halsøya.

Tegn avtale og få mer informasjon
www.veipakkehelgeland.no, tlf. 815 58 049