Årsaken er et større sprengningsarbeid. Da trenger vi mer tid enn vanlig til å rydde veien og sikre skjæringen før trafikken kan passere. Personbiler har omkjøringsmuligheter via fv. 252 Brattbakken.

Mer informasjon
Følg trafikkmeldingene for fv. 78

Vegtrafikksentralen tlf. 175

Les mer om fv. 78 Halsøya–Hjartåsen