Dersom du har AutoPASS-avtale og brikke betaler du for bare én passering hvis du passerer bomstasjonen ved Kulstad
(fv. 78 Hjartåsen) flere ganger med samme kjøretøy innenfor en time. Endringen gjelder fra og med torsdag 7. august 2014.

Nye bomstasjoner i november
Etter planen skal innkrevingen i bomstasjonene fv. 78 Toven og fv. 78 Drevja starte lørdag 1. november 2014. Det er samtidig som vi åpner Toventunnelen og den nye vegen i Drevjadalen. Oppgraderingen av Ømmervassvegen skal også være gjennomført da.

Dersom du allerede har avtale med Helgeland Veiutvikling AS, trenger du ikke gjøre noen endringer i avtalen din; den vil automatisk gjelde for de to nye bomstasjonene.

Det foreligger ingen planer om å innføre timesregel i de to nye stasjonene. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon i annonser og brosjyre fra ca. 1. oktober.

Les om bompengeordningen og tegn avtale på nettsiden til bompengeselskapet, www.veipakkehelgeland.no
Kundeservice tlf. 815 58 049