Tilbud nr.

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

1

Brødrene Brøndbo

65.371.796,-

2

Tore Løkke AS

71.116.823,-

Som en del av prosjektet fv. 78 Halsøya–Leirosen er det nå strekningen mellom Halsøya og fram til Hjartåstunnelen som skal utbedres. Det dreier seg om 2,7 km i starten av dagens fv. 78, like utenfor Mosjøen sentrum. I tillegg til at vegen skal bli bedre skal vi bygge 800 meter gang- og sykkelveg.

Statens vegvesen er byggherre på vegne av Nordland fylkeskommune.

Oppstart før sommeren
– Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunn skal vi innstille entreprenør, sier Livik. Vi håper å bli ferdig med dette i løpet av mai, slik at den som får oppdraget kan starte på vegen i juni. Da vil vi også invitere til et åpent møte, slik at vi kan fortelle mer om hva som skal skje.

Arbeidet skal være ferdig høsten 2013.

Les mer om prosjektet  

Kontaktperson
Prosjektleder Steinar Livik, Statens vegvesen, tlf. 920 64 393