Det har likevel vært høy aktivitet på veganlegget i hele november. – Arbeidet fortsetter frem til innkrevingen starter. Vår prioritering er at vegen skal ferdigstilles slik at fremkommeligheten og trafikksikkerheten skal være så god som mulig, sier Livik.