Fylkesveg 78 har vært smal, svingete, rasutsatt og med dårlig bæreevne. Ny veg bedrer framkommeligheten og trafikksikkerheten, samtidig som den korter inn avstandene mellom indre og ytre Helgeland. Nå har vi bygd en ny forbindelse mellom fv. 17 og E6. Prosjektet strakk seg fra Halsøya i øst til Leirosen i vest.

Anleggsperioder

  • Anlegget var i drift fra januar 2010. 
  • Toventunnelen 2010–2014.
  • Holand–Brattlia 2011–2014.
  • Halsøya–Hjartåsen 2012–2014.
  • Arm Ømmervatn 2013–2014.

Ny fv. 78 gir stor innkorting i reiseavstand 

  • Mellom Mosjøen og Leirosen er det blitt ca. 8,5 km kortere.
  • Mellom Mo og Leirosen er det blitt ca. 30 km kortere for personbiler.
  • For tunge kjøretøy er avstanden Mo-Leirosen redusert med ca. 46 km. Årsaken til forskjellen er at tunge kjøretøy har måttet kjøre via Mosjøen, mens lette kjøretøy har brukt fv. 254.

Offisiell åpning lørdag 22. november 2014
Fv. 78 Toventunnelen åpnet for trafikk denne dagen. Nyvegen i Drevjadalen ble tatt i bruk fra 7. november 2014.