Det var fire delprosjekter/parseller i prosjektet fv. 78 Halsøya-Leirosen: