Mellom fv. 78 ved Drevja og E6 ved Ømmervatn er det bygget en bedre forbindelse for trafikk mellom Sandnessjøen og Mo i Rana. Vegen følger i hovedsak følge samme trasé som det som var fv. 254. Vefsn kommune ba i 2012 om å få utredet en alternativ trasé ved Sandbukten, men Nordland fylkeskommune holdt fast på den som er vedtatt.   

Den drøyt 8 km lange strekningen hadde variabel bredde, men er nå bli 7,5 meter over det hele. Vi har oppgradert vegen med å fjerne bakketopper og kurver/svinger. Vegen hadde dårlig bæreevne, men skal nå bli godkjent for 10 tonns aksellast. Det er blitt asfalt på hele strekningen. Det er satt opp en bomstasjon øst for Drevjamoen, og innkrevingen startet 23. november 2014. 

Vi begynte å bygge sommeren 2013 og ble ferdig høsten 2014.