Åpningsarrangementet er ca. 200 meter inne når du kommer fra Brattlia og ca. 9800 meter fra Leirosen.

Program

Kl. 15.30:  Servering av kaffe og kaker
 
Kl. 15.40:  Underholdning av Berit Emma Forsmo, Mosjøen Hornmusikk og paradekorps fra Mosjøen.
 
Kl. 16.00:  Offisiell åpning av fv. 78 v/ fylkesråd Tove Mette Bjørkmo sammen med ordfører i Vefsn kommune Jann-Arne Løvdahl og ordfører i Leirfjord kommune Magnar Johansen.

Parkering
Kjøretøy fra Leirfjord får anledning til å kjøre nesten helt inn i åpningsområdet i tunnelen.
Kjøretøy fra Brattlia parkerer langs vegen fra krysset etter ny Drevja bru og opp mot tunnelen.

Vis hensyn
- Vi regner med at det kommer mye folk og at det blir mange biler parkert, både i og utenfor tunnelen. Vi ber trafikantene vise hensyn til hverandre når de skal forlate området. Det vil nødvendigvis ta noe tid før folk har forlatt og utstyr er ryddet bort, men vi regner med at trafikken skal være i gang i 18-tida, sier prosjektleder Bjørn Brodtkorb.  

Velkommen til åpning!

Bilder av prosjektet
Under finnes bilder som kan brukes fritt av media til omtale av prosjektet. Vennligst oppgi <fotograf>, Statens vegvesen.