Halsøya–Hjartåsen
Her oppgraderer vi 2,7 km av vegen og bygger en 800 meter lang gang- og sykkelveg langs fv. 78.

Arbeidet er utfordrende fordi vi bygger på eksisterende veg, nært bebyggelse og jernbanen. Det blir arbeid der gjennom hele sommeren, og vi skal være ferdige i løpet av høsten 2013. Da starter bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling AS innkreving av bompenger, men det er for tidlig å si noen dato ennå. 

Holand–Brattlia
Her bygger vi ny veg fra Holandsvika fram til tunnelåpningen i Brattlia. Total lengde er nesten 13 km og det inngår 2 tunneler og 4 bruer.

Nå jobber vi med å bygge opp den siste øverste meteren av vegen. Da bruker vi stein fra uttak ved Forsmoen. I løpet av sommeren og neste sommer blir det asfalt. 

Det danske firmaet KB elektrotech skal gjøre elektroarbeidene i de tre tunnelene på fv. 78 på Helgeland, og starter med Bergsnev og Åsen på denne strekningen.

Toventunnelen har fått vann- og frostsikring og asfalt på omtrent halvparten av de nesten 11 kilometrene. Det er arbeid i og med tunnelen helt fram til åpningen høsten 2014.

Arm Ømmervatn har byggestart i juni. Vi tegner kontrakt med entreprenør i disse dager.

Det spesielle med dette prosjektet er det er en totalentreprise. Entreprenøren skal ikke bare bygge vegen, men også gjøre byggeplanlegginga selv. Det betyr større frihet. Entreprenøren skal følge våre retningslinjer og krav, og vi skal ha samme kvalitet som tidligere, men vi gir færre instrukser på hvordan oppgavene skal utføres.

Den 8,3 km lange strekningen har variabel bredde, men skal nå bli 7,5 meter over det hele. Vegen skal i hovedsak følge samme trasé som dagens fv. 254.Vi skal oppgradere vegen med å fjerne bakketopper og kurver/svinger. Vi skal også skifte ut to bruer. Vegen har dårlig bæreevne, men skal nå bli godkjent for 10 tonns aksellast. Det blir asfalt på hele strekningen. Når vegen er ferdig blir det satt opp en bomstasjon øst for Drevjamoen. Arbeidet skal være ferdig høsten 2014.

Halsøya–HjartåsenHalsøya–Hjartåsen

Trange forhold. Foto: Drew R. Jacobson.

Holand–BrattliaHoland–Brattlia

Her gjør vi klart for å legge ut 180 trailerlass med EPS (isopor). Foto: Steinar Livik.

Holand–BrattliaHoland–Brattlia

Foto: Steinar Livik.

Brattlia–LeirosenBrattlia–Leirosen

Enkelte strekninger nærmer seg ferdigstillelse. Foto: Steinar Livik.