- Den offisielle åpningen av hele prosjektet er fremdeles lørdag 22. november. Da skal det være klart for trafikk i Toventunnelen, men det er ingen grunn til å vente med det som er ferdig, sier prosjektleder Bjørn Brodtkorb.

Det blir ikke noen større festivitas i denne omgang enn at Vegvesenet fjerner sperringene og gjør vegen gjennom Drevjadalen tilgjengelig.

- Vi regner med at de som f. eks. kjører mellom Mo og Sandnessjøen vil velge ny veg allerede nå. Da kjører de også den drøyt 8 km oppgraderte strekningen mellom E6 ved Ømmervatn og fv. 78 ved Drevja.

- Bomstasjonen ved Drevjamoen er montert, men den blir ikke satt i drift før søndag 23. november, understreker han.

Ikke adgang i Toventunnelen
I tida fram til 22. november er det fortsatt aktivitet i den 10,7 km lange tunnelen. Det betyr at det ikke er anledning å kjøre der.

- Grunnen til at vi ikke har åpnet tunnelen er at den ikke er klar. Vi kan fortsatt ha folk midt i vegen og kjøretøy som står parkert. Nå arbeider vi for at det skal være trygt når vi åpner for trafikk, og inntil da kan vi ikke ha andre trafikanter der, sier Brodtkorb.

  • Fakta om ny veg i Drevjadalen (Holand–Brattlia)
    Fra Holandsvika og fram til tunnelåpningen i Brattlia har vi bygd om lag 13 km ny veg. Strekningen har fire bruer og to tunneler på hhv. ca. 200 og 700 meter. Den lengste, Bergsnevtunnelen, har samme sikkerhetsutrustning som Toven. Vegen er 7,5 meter bred og har fartsgrense 80 km/t.

    Foto kan lastes ned fritt - se nederst i saken. Fotograf: Jan Fredrik Eliassen, Statens vegvesen.
     
  • Fakta om Ømmervassvegen
    Den 8,2 km lange strekningen mellom E6 ved Ømmervatn og fv. 78 ved Drevja er oppgradert, hovedsakelig i samme trasé som før. Den hadde variabel bredde, men er nå 7,5 meter. Bakketopper og kurver/svinger er fjernet. Vegen hadde dårlig bæreevne, men blir godkjent for 10 tonns aksellast. Det er blitt asfalt på hele strekningen. Fartsgrensen er 80 km/t.

Prosjekt fv. 78Prosjekt fv. 78

Nå kan du kjøre strekningen fra Holand via Ømmervassvegen til E6. Men Toventunnelen må vi vente på - til 22. november.