Når ble prosjektet bygget?
Fv. 78 Halsøya - Leirosen ble bygget 2010–2014. Offisiell åpning var lørdag 22. november 2014.  

 

Hva koster prosjektet
Prosjektet koster ca. 1,9 mrd. kroner (2014-kroner). Det finansieres i hovedsak av fylkeskommunale midler, bompenger (38 %) og fergeavløsningsmidler.

 

Hvor står bomstasjonene?
Det er tre bomstasjoner 

  • fv. 78 øst for Hjartåstunnelen - innkrevingsstart 10.12.2013
  • ny fv. 78 vest for tunnel i Leirosen - innkrevingsstart 23.11.2014
  • fv. 78 (dagens fv. 254), øst for Drevjamoen - innkrevingsstart 23.11.2014
 

Hva må jeg betale i bompenger?

Vegnr

Sted

Takst(kr)
Lette/tunge
kjøretøy

Innkrevings-start(år)

Innkrevingstid(år)

Finansierings-bidrag(mill)

Fv. 78

Toven ved Leirosen

85/255

2014

20

265

Fv. 78

Hjartåsen          

27/54

2013

15

155

Fv. 78

Drevja

27/54

2014

15

20

Sjekk skattefradrag hos www.skatteetaten.no

 

Rabattordninger forutsetter avtale
Dersom du tegner AutoPASS-avtale med bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling AS, vil du få 20 % rabatt. Avtale med et annet selskap gir 10 % rabatt.

Det er timesregel på fv. 78 Hjartåsen, men ikke på fv. 78 Drevja og fv. 78 Toven.

Med AutoPASS-avtale betaler man vanligvis for passeringer på forskudd. Her er det ingen forskuddsbetaling. Du betaler et depositum på 200 kroner for brikken.

 

Vil noen få fritak for betaling?
Ja, disse får fritak:
- Syklende og gående
- Passasjerer i alle typer kjøretøy
- Motorsykler og mopeder
- Kjøretøy som i oppdrag for Statens vegvesen arbeider på vegen *)
- Kjøretøy i merket begravelsesfølge
- Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet *)
- Hydrogenbiler *)
- Kollektivtransport i rute *)
- Uniformerte utrykningskjøretøy *)
- Sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag *)

*) Forutsatt at det er tegnet AutoPASS-avtale og installert brikke i bilen.

 

Hvor kan jeg tegne avtale og få mer informasjon?
Les mer og tegn avtale på  nettsiden til bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling AS

 

Hvor mange år skal bommene stå?
20 år ved Toventunnelen og 15 år for de to andre.

 

Hvor mange bompengeanlegg finnes det i Norge i dag?
Se kart over bompengeanlegg

 

Hva ville det kostet å oppruste fv. 78 i stedet for å bygge Toventunnelen?
Reguleringsplanen for Toventunnelen med tilknytningsveger er utført på bakgrunn av flere utredninger.

Alternativet med opprusting av eksisterende fv. 78 er behandlet i kommunedelplanen. Dette er beregnet til å koste ca 1100 mill. kroner. Usikkerheten i kostnadsoverslaget er større i denne beregningen enn i alternativet med vedtatt reguleringsplan på grunn av ulikt plangrunnlag. Usikkerheten er på mellom 25 og 40 %.

Det var ikke lokalpolitisk enighet om bompengefinansiering ved opprusting av eksisterende fv. 78.

Ved en opprusting av vegen ville vi ikke fått samme innkortinger i avstand og reisetid, slik som ved bygging av Toventunnelen.

 

Hvorfor ikke bruke bensinavgift i stedet, slik de har gjort i Tromsø?
Bensinavgift, eller rettere sagt drivstoffavgift, er ment som en unntaksordning og er en prøveordning i Tromsø. Bruk av drivstoffavgift krever både spesielle geografiske forhold og et konsentrert bosettingsmønster.

Statens vegvesen har gjort beregninger som viser at for å få inn nok penger til å gjennomføre prosjektene som er foreslått i vegpakken, blir drivstoffavgiften så høy at det er urealistisk å få den innført. Det vil heller ikke være samsvar mellom hvem som betaler avgiften og hvilken nytte man har av prosjektene.

 

Når ble fv. 78 politisk behandlet?
Kommunestyrene i Leirfjord og Vefsn vedtok reguleringsplanene i november 2006. Fylkestinget behandlet bompengesaken i februar 2007. Senere kostnadsøkning og justering ble behandlet i fylkestinget i februar og desember 2008. 

Stortinget vedtok prosjektet i desember 2009.