Holand–Brattlia var en del av prosjektet med ny fylkesveg 78. 

Vi har bygd ny veg fra Holandsvika fram til tunnelåpningen i Brattlia. Total lengde er ca. 13 km og det inngår 2 tunneler og 4 bruer. Vegen er 7,5 meter bred på hele strekningen.

Offisiell åpning av fv. 78 var lørdag 22. november 2014.  Vegen i Drevjadalen ble tatt i bruk fra fredag 7. november.

Kart fv. 78 Holand-BrattliaKart fv. 78 Holand-Brattlia