Mellom fv. 78 ved Drevja og E6 ved Ømmervatn har vi bygd en bedre forbindelse for trafikk mellom Sandnessjøen og Mo i Rana. Vi startet i juni 2013 og ble ferdig høsten 2014. Våren 2015 skal vi legge det siste laget med asfalt.

Den 8,2 km lange strekningen mellom E6 ved Ømmervatn og fv. 78 ved Drevja er oppgradert, hovedsakelig i samme trasé som før. Den hadde variabel bredde, men er nå 7,5 meter gjennomgående. Bakketopper og kurver/svinger er fjernet. Vegen hadde dårlig bæreevne, men blir godkjent for 10 tonns aksellast. Det er blitt asfalt på hele strekningen. Fartsgrensen er 80 km/t.

Bomstasjonen øst for Drevjamoen ble satt i drift 23. november 2014.