Toventunnelen er Nord-Norges lengste vegtunnel med ca. 10,7 km. Første spadetak ble tatt i januar 2010. Gjennomslaget kom 08.02.2012. På åpningstidspunktet var den Norges fjerde lengste og verdens 13. lengste vegtunnel.

Tunnelen går i slak motbakke fra begge sider inn mot midten. Det vil knapt merkes for de kjørende. Årsaken til stigningen er at vann skal kunne renne ut. Det er tre kurver i tunnelen. Det vil føles som om du kjører en rimelig rett strekning, men hvis du følger lysene i taket er det lett å se den svake dreiningen. Den gjør det lettere å vurdere avstandene.

Toventunnelen har havarinisjer, nødtelefoner, brannslokkere og ventilasjon. Det er flere snu-nisjer som er store nok for tunge kjøretøy. Vegtrafikksentralen overvåker denne og drøyt 90 andre tunneler i Nord-Norge. VTS kan varsle nødetater og fjernstyre stenging og ventilasjon hvis nødvendig.

Bomstasjonen ble satt i drift på vestsida søndag 23. november 2014. Taksten er 85 kroner for lette kjøretøy og 255 kroner for tunge. AutoPASS-avtale gir rabatt.

Offisiell åpning lørdag 22. november 2014
Fv. 78 Toventunnelen åpnet for trafikk denne dagen. Vegen i Drevjadalen ble tatt i bruk fra 7. november.