Prosjektet omfattet utbedring av den 1,9 kilometer lange strekningen mellom Åsen og Torvet. Vegen har nå en enhetlig bæreevne og bredde på 6,5 meter. Det er etablert fortau langs hele strekningen.

I tillegg har vi bygget ca. 850 meter kommunal og privat veg i tilknytning til fylkesvegen. Prosjektet omfattet også omlegging av deler av det kommunale vann- og avløpsanlegget, et arbeid som ble gjort i samarbeid med kommunen.

Byggingen startet i september 2015 og nye fv. 808 sto ferdig i november året etter.