Det er vegen mellom Åsen og Torvet som nå har blitt fornyet, og med det er fv. 808 fra Finneidfjord til Hemnesberget ferdig opprustet.

- Strekningen er ikke lang, men jobben som har blitt gjort her er betydelig. Vegen er skiftet ut stort sett i sin helhet, samtidig som vi har etablert gangfelt langs hele strekningen. I tillegg har vi i samarbeid med kommunen bygget nytt og skiftet ut større deler av det gamle vann- og avløpsanlegget. Entreprenøren har detonert nærmere 350 sprengsalver for å ta unna store steinmasser og gi plass til det nye anlegget, forteller byggeleder Hallvar Stien i Statens vegvesen.

Tålmodige naboer

Byggelederen berømmer innbyggerne på Hemnesberget, som siden september i fjor nærmest har levd på en byggeplass.

- Vi har sprengt, boret og gravd nesten oppe på inngangstrappene til folk, med alle de ulempene det innebærer. Men folk har vært tålmodige med oss. Nå er vi glade for å kunne sluttføre jobben, og etterlate et nytt og flott veganlegg, sier Stien.

Han skryter også av Røstad Entreprenør AS, som har bygget det nye veganlegget.

- Dette har gått nesten knirkefritt, og mye av årsaken til det er at entreprenøren har erfaring med arbeid i tettbygde strøk fra før av. De har taklet utfordringene vi har støtt på og håndtert uforutsette hendelser fortløpende, sier Stien.

Den siste asfalten legges i 2017

Fortsatt gjenstår noe sluttarbeid. Deler av det kommunale vegnettet skal asfalteres, det skal settes opp gatelys langs hele strekningen og sideterrenget skal ryddes og settes i stand. Det meste av sluttarbeidet er unnagjort i løpet av de neste to til tre ukene.

- Når vinteren er over skal vi legge et siste lag med asfalt på strekningen, et såkalt slitelag. Vi venter med noe av vegoppmerkingen til dette er gjort, sier byggeleder Hallvar Stien i Statens vegvesen.

Dette er gjort

Strekningen Åsen-Torvet på Hemnesberget er ca. 1,9 kilometer lang. Den gamle vegen ble fjernet i sin helhet, før den ble bygd opp på nytt. Nye fv. 808 følger i hovedsak den gamle traséen, men vegen er rettet opp enkelte steder. Det er nå også fortau langs hele strekningen.

I sentrum, de siste hundre meterne av fv. 808 ned mot Torvet, er gaterommet oppgradert med kantstein, gatestein og oppbygde gangfelt.

I tillegg er det bygget ca. 850 meter privat og kommunal veg, med tilknytning til fylkesvegen. Hemnes kommune har i byggetiden skiftet ut deler av vann- og avløpsanlegget på Hemnesberget.

Det er Røstad Entreprenør AS som har bygget den nye vegen. Statens vegvesen har vært byggherre, på vegne av vegeier Nordland fylkeskommune.

Her finner du Nordland fylkeskommunes pressemelding om åpningen