Arbeidet startet i mai 2011 og skal være ferdig sommeren 2012. Bodø kommune vedtok reguleringsplanen i desember 2010.