Det skal bygges ca. 250 meter sykkelveg med fortau (4m+2,5m) ved Gamle Brenna vei. Strekningen blir en del av hovedsykkelruta langs E6 sydover. Det blir en liten forkortelse av dagens rute.

 

Gamle Brenna vei, sykkelveg med fortau