Den gamle gang- og sykkelvegen mellom atkomsten ved Hjortneskaia til rundkjøring ved Tjuvholmen, skal bygges om til å bli egen sykkelveg med fortau.