Mandag 27. april foretar samferdselsminister Liv Signe Navarsete den offisielle åpningen av det nye Jernbanetorget. Hele hovedstaden er velkommen til Jernbanetorget denne dagen for å feire et mer effektivt, oversiktlig, og ikke minst triveligere kollektivknutepunkt.

Prosjektområdet, som omfatter Strandgata, Fred Olsens gate, Nygata og Biskop Gunnerus gate, i tillegg til selve Jernbanetorget, har gjennomgått en betydelig opprustning. De om lag 150 000 kollektivreisende, som daglig er innom Jernbanetorget, har mye å glede seg over. (Til sammenlikning har Gardermoen cirka 50 000 reisende hver dag.).

– Området har fått nye trikketraseer og holdeplasser, for både buss og trikk, bredere fortau, flere trær og benker – og har gjennomgått en generell estetisk oppgradering. Forbedringene gagner både fotgjengerne og de kollektivreisende. De reisende kan også glede seg over enklere knutepunkt med bedre oversikt og lettere overganger, sier prosjektleder Harald Rapp Nilsen i Statens vegvesen Region øst.

Søndag 26. april, dagen før den offisielle åpningen, begynner bussene og trikkene igjen å kjøre over Jernbanetorget. Sist trikkene gikk her, var i november 2007, mens sist bussene gikk i rute her, var i april det samme året.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Harald Rapp Nilsen: harald.nilsen@vegvesen.no, telefon: 24 05 87 04 / 952 43 876