Heile prosjektet er ca 1600 m langt og er forventa ferdigstilt i løpet av sommaren 2009. Området ligg på rv. 53 mellom Øvre Årdal og Årdalstangen.