Anleggstart:12. november 2007
Start tunneldriving vest:31. januar
Start utviding av eksisterande tunnel:14. februar 2008
Gjennomslag:24. juni 2008
Vegopning:3. mars 2009