Riksveg 150 Ring 3 fungerer både som gjennomfartsåre og som fordeler av trafikk mot indre og ytre by. Storokrysset er et viktig kollektivknutepunkt med buss, trikk, t-baneholdeplasser og Grefsen jernbanestasjon like ved.