Reguleringsplan for enkel utbedring av rv. 15 på strekningen Rudilykkja–Nørdre Snerle, en strekning på ca 1,6 km.