Arbeidene med utbedring av rv. 15 går etter planen. Det er ca. 2400 m veg som utbedres. Her etableres det nye stikkrenner og ny overbygning. I tillegg utbedres 3 kurver. Prosjektet ferdigstillelse den tidlig i juli 2017.