Fakta om veganlegget

 • Ny vegtrasé øst for all bebyggelse og landbruksområder
 • Byggetid sept. 2007 – okt. 2009
 • Arkeologisk utgravning i Skålboneslia før vegbygging
 • 7380 meter ny veg mellom Løding og Godøystraumen
 • 600 meter av rv. 80 er lagt om
 • Nyvegen har to kjørefelt á 3 meter bredde, vegbredde totalt 7,5 meter
 • Fartsgrense 80 km/t
 • Ingen avkjørsler til boliger
 • Ny rv. 17 møter rv. 80 i en ny rundkjøring på Løding
 • Munnarvollen tunnel 260 meter, Vethaugen tunnel ca 1250 meter
 • Mølndammen bru ved Ilstad, 52 meter
 • Gangbru (Jon-brua) nær rundkjøring på Løding
 • Samarbeid med Bodø kommune og lokalkjente om nye stier
 • Viltgjerder på deler av strekningen
 • Utsikt mot Skjerstadfjorden
 • Bomstasjon ved Godøystraumen (sør for Skålbones)
 • Hovedentreprenør AF Gruppen ASA