I mai 2013 startet anleggsarbeidene med å utvide vegen til en firefelts veg med midtdeler. Strekningen åpnet som firefelts veg med midtdeler den 3. desember 2015.