Breviksbrua vil fra våren 2014 og ut 2015 bli renovert. Arbeidet er så omfattende at brua må delvis stenges for trafikk.

Breviksbrua ble åpnet i mai 1962. Brua er bygd som hengebru med kabler som holder brua oppe.  Det har ved inspeksjon blitt oppdaget rust i en liten del av vaiertrådene. For å få reparert skadene og samtidig undersøkt om det finnes skjulte skader, er det nødvendig med et svært omfattende vedlikehold.
Etter at kablene og hengestengene er vedlikehold, vil gjerdet på hele brua blir demontert og nytt gjerde på 2,40 meter monteres opp.