Da den svært omfattende rehabiliteringen av brua startet i mars 2014, var det uvisst hvor store skader som hadde oppstått på bærekablene som holder brua oppe.  Derfor ble det også tatt høyde for at arbeidet kunne pågå helt inntil 15. november i år.

 Oppdatert status

BreviksbruaÅpner001 (Large)Jan Arvid Førland er byggelder for rehabiliteringen av Breviksbrua. Foto: Tor Arvid A.Gundersen

- Vi har hatt en gjennomgang av status for framdriften og kan nå fortelle at vi vil avslutte arbeidet i løpet av uke 28. Brua blir åpnet for ordinær trafikk seinest 13. juli, forteller prosjektleder Trygve Stien i Statens vegvesen.

 Før arbeidet ble satt i gang, hadde kontroller vist at det var brudd i 42 av wiretrådene i bærekablene. Under rehabiliteringen viste det seg at kun ytterligere 15 tråder var ødelagt. Imidlertid har det vært flere andre utforutsette forsinkelser.  Arbeidet med å legge nye kabler under brua har tatt to måneder lenger tid enn beregnet. Dette har igjen ført til at monteringen av selve rekkverket måtte utsettes.

 Ferdig i april

- Rekkverket på Trosvikvegen bru vil stå ferdig i løpet av april, mens monteringen av det nye gjerdet på Breviksbrua er i full gang. Her blir det fortløpende montert først nytt gjerde, deretter klatresikring på toppen, sier Stien.

 I løpet av mai måned skal rekkverkene og de nye lysmastene være montert på vestsiden av brua, på samme side som gang- og sykkelvegen.  Den siste tida blir det gamle gjerdet og lysmastene på østsiden fjernet og nyt rekkverk monteres.

 69 millioner kroner

- Så langt har vi også holdt oss innenfor budsjettet som har en total ramme på 69 millioner kroner, hvorav vel 52 millioner er til det tekniske bruvedlikeholdet og resten til ulike trafikktiltak, forklarer prosjektleder Trygve Stien.