Starten på arbeidet blir også kunngjort i avisene Varden, Telemarksavisa og Porsgrunns Dagblad. 

På grunn av arbeidet som skal utføres, blir det montert store stilaser på begge sider av brua. Dette betyr at det kun blir tilgjengelig ett kjørefelt med omlag 3,5 meters bredde.  Det er gjennomført en analyse av hvilke konsekvensene en stengning av brua vil få.


Ut i fra denne analysen har Statens vegvesen kommet fram til at brua skal holdes åpen for kjøretøy i sørgående retning på dagtid i tidsrommet fra 07-19. For syklister og mopeder er det tillatt å følge trafikk i sørgående retning
I dette tidsrommet vil det ikke være tillatt for gående på brua.


Brua er totalt stengt for all trafikk i nordgående retning.
I tidsrommet 19-07 blir det åpent for fotgjengere, syklister og mopedister i begge retning.
Det vil bli satt opp en skyttelbuss for gående.  Bussen vil gå i rundtur fra Korvetten, over Breviksbrua via Grenlandsbrua tilbake til Korvetten. Her vil det være ett stoppested på hver side av brua. Syklister og mopedister som skal i nordlige retning, må også ta denne bussen. Det vil være mulig å ta med seg sykkel og moped på bussen.


Tilbudet vil være gratis.


På grunn av det kompliserte arbeidet som skal utføres, vil brua bli stengt for all trafikk i perioder.
Vegtrafikksentralen kan også uten forvarsel stenge brua for all trafikk for å slippe over utrykningskjøretøy. Hvis det viser seg at det ikke er mulig å utføre arbeidet mens det går begrenset trafikk over brua, vil den kunne bli helt stengt.
Trosvikvegen bru vil også bli vedlikeholdt samtidig med Breviksbru, men dette arbeidet er ikke så omfattende.  Trolig vil dette arbeidet kun vare i tre måneders tid, med start i slutten av april.  Dette vil også føre til en del ulemper for trafikantene. I hele perioden vil det bli forsøkt å holde ett kjørefelt åpent.  Trafikk som kommer opp Torskebergvegen mot rv. 354, vil bli ledet til venstre over Trosvikvegen bru.  Ved Trosvikvegen bru blir det lysregulert styring av trafikken i begge retninger. Det er ikke praktisk mulig å lysregulere trafikken over Breviksbrua.