Kablene er festet til brua med 80 hengestenger, samtlige av disse skal demonteres slik at kablene kan inspiseres inne i festene.  For å kunne åpne festene til hengestengene, er det nødvendig å avlaste med midlertidige hengestag.


Seks punkter


- Vi kommer til å arbeide på seks punkter samtidig, tre på hver side av brua, forteller prosjektleder Trygve Stien i Statens vegvesen.


Arbeidet er komplisert, blant annet fordi man ikke kan arbeide på flere hengestenger etter hverandre samtidig.  Kun hver femte hengestang kan avlastes på en gang.


Dette arbeidet krever stillas i opp til 30 meters høyde over vegbanen.  Stillaset vil bli bygd opp på begge sider av vegbanen samtidig. Dette gjøres på grunn av sikkerheten. Stillasene kan ikke festes i hengekablene, derfor må de festes sammen for å være stabile.  


Høy sikkerhet


Sikkerheten må være høy, både for dem som jobber på brua og for alle som ferdes over eller under brua.  På en bru virker det mange krefter. Når stillas bygges opp, får vinden større overflate å gripe tak i. Derfor kan det kun settes opp stillas i en tredjedel av lengden til spennet mellom tårnene – altså 90 meter maksimalt.


Av hensyn til sikkerheten til dem som skal arbeide med på brua, vil det bli satt opp en langsgående sikring i hele bruas lengde.  Denne sikringen er for å forhindre påkjørsel av stilaset.

42 av de totalt 4 464 trådene i kablene er røket. Rehabiliteringen vil vise om skadene er mer omfattende42 av de totalt 4 464 trådene i kablene er røket. Rehabiliteringen vil vise om skadene er mer omfattende


20 000 tonn


Breviksbrua veier i seg selv rundt 20 000 tonn. Hvis du tenker deg at en gjennomsnittlig bil familiebil som veier 1,2 tonn og er 4,35 meter lang, så må det 16 667 slike biler for å komme opp i lik vekt.  Stiller du opp alle disse bilene støtfanger mot støtfanger på E18 fra Brevik, stanser ikke køen før du svinger av til Horten over 70 kilometer seinere.
Hele brua er 677 meter lang, mens selve hengespennet er på 272 meter.  Dette spennet er holdt oppe av 24 kabler som hver har 186 tråder, altså 4 464 tråder. 42 av disse trådene er konstatert brutt av.  For å få full oversikt over skadene på brua, er det nødvendig å åpne samtlige hengestagstenger som hengestengene med bærekablene. Når disse åpnes, vil vi se om det er flere trådbrudd.


Fordi Breviksbrua er en hengebru, oppstår det bevegelser i brua når biler kjører på den. Disse rystelsene kan by på problemer for deler av arbeidene som skal utføres. 

Rehabiliterer kablene


Samtidig med at hengestengene åpnes for første gang på over femti år, skal de rehabiliteres grundig, slik at de kan stå best mulig i mot rustangrep. Det betyr at både kabler, hengestenger og fester, skal gjøres reint ved blant annet sandblåsing. Deretter skal alt metalliseres, det vil si påføres et tynt lag med metall. Deretter skal alt males.
Dette er en type arbeid som er avhengig av både bestemt temperatur og luftfuktighet.
Som en kuriositet kan nevnes at  kablene 540 meter lange hver, eller 13 kilometer om de hadde blitt lagt etter hverandre. Den totale overflaten som skal behandles blir dermed 3 500 kvadratmeter, eller like mye som gulvet i mer enn 23 eneboliger med grunnflate 150 kvadratmeter.

Breviksbruanett (16)Tilsammen skal 80 slike klammer og hengestenger åpnes etter et bestemt mønster. Skadene skal repareres og overflaten metalliseres


Sikrer mot nedfall


Alt arbeid skal utføres over brua, ingenting under. For å forhindre at noe faller ned under arbeidet, vil det bli satt opp sikring både under og på utsiden av selve brua.  Bærekablene og hengestenger blir dekket til, slik at utslipp av støv minimaliseres.


For å begrense tida det arbeides på brua, skal det arbeides i tre skift.  Det legges opp til at arbeidet som skal gjøres nattestid, er arbeid med minst mulig støy


Monterer nytt rekkverk


Rekkverket på brua skal skiftes ut. Utskiftingen må skje etter rehabiliteringen av resten av brua. Det har blitt utført beregninger for vindpåvirkning av brua (vindlast) med et høyere gjerde enn det som er montert i dag. Det nye gjerdet blir satt opp i to trinn, først et gjerde i 1,2 meters høyde, deretter et klatresikkert gjerde i nye 1,2 meter over dette. Dette gjerdet vil strekke seg i hele bruas lengde


Fordi brua krummer, må gjerdet spesiallages . Det vil samtidig også settes opp nye lysmaster på brua.

Trosvikvegen bru


Arbeidet som skal gjøres på Trosvikvegen bru er betydelig mindre omfattende.  Her skal først den gamle asfalten fjernes, deretter vil hele brudekket i betong bli rehabilitert.  Etter betongarbeidet vil det bli lagt på ny membran for å holde vannet unna betongkonstruksjonen. Deretter er det asfaltering og montering av nye bru fuger og vanngjennomløp.
Dette arbeidet vil bli utført på halve brua om gangen, slik at trafikken lysregulert kan passere