Den nye Nåverdalsbrua åpnet for trafikk 18. oktober 2012.

--- - ---

På Rv. 3 i Nåverdalen i Rennebu kommune skal det bygges ny bru over elva Orkla. Reguleringsplan for tiltaket ble vedtatt i kommunestyret i Rennebu kommune september 2009, i tillegg foreligger en mindre reguleringsendring med vedtak i kommunen august 2010.

Eksisterende bru på rv. 3 gjennom Nåverdalen er eneste sted på Rv3 hvor to biler ikke kan møtes. Ut fra trafikksikkerhets- og framkommelighetsmessige hensyn har det lenge vært ønske om en utretting og utvidelse av Nåverdal bru.

Statens vegvesen har kontrahert Betonmast Anlegg AS til å utføre byggearbeidet. Arbeidet omfatter ny bru på 100 m og bygging av ca. 300 m veg på hver side av brua, i tillegg skal eksisterende bru rives.
Anleggsarbeidet vil være i gang i løpet av september 2011 og vil pågå til 4. kvartal 2012.