Eksisterende bru på rv. 3 gjennom Nåverdalen i Rennebu kommune er eneste sted på rv. 3 hvor to biler ikke kan møtes. Den nye brua skal bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten.

Arbeidet omfatter ny bru på 100 meter og bygging av ca. 300 meter veg på hver side av brua. I tillegg skal eksisterende bru rives.

Vegen skal som hovedregel holdes åpen for trafikk i hele byggeperioden, men vegstegning på 30 minutter til én time kan inntreffe ved sprengningsarbeider.

Prosjektet koster 53 millioner kroner.

Mer informasjon om prosjektet.