Se video fra kjøretur på Nåverdalsbrua.

Den nye Nåverdalsbrua i Rennebu kommune ble offisielt åpnet 5. desember kl. 1030. Leder i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug, klippet snora. – Det er mange som er glad for at vi endelig har fått ei bredere bru og færre svinger på denne viktige ferdselsåra mellom Østlandet og Trøndelag, sier Karin Bjørkhaug.

Leder i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug, klippet snora. Foto: Tonje Hovensjø LøkkenLeder i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug, klippet snora. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

Færre knuste speil

Gammelbrua var ei dyr bru for lastebileierne. Ukentlig får vi rapporter om knuste speil fordi trailerne støter sammen på den smale rv. 3 over Innset, sier regionsjef Roar Melum i Norske Lastebileieres Forbund. Et speil koster 12-13 000 kroner og går rett av lomma til lastebileieren.

100 meter ny bru

Arbeidet har omfattet bygging av 100 meter ny bru og 300 meter veg på hver side av brua. Vegen er 8,5 meter bred og kurvene på begge sider av brua er rettet ut slik at trafikantene kan holde jevn hastighet. Gammelbrua var kun 30 meter lang og 4,5 meter bred og hadde skarpe svinger på begge sider. I tillegg er det bygget 60 meter støttemur i forlengelsen av søndre landkar og sprengt 30 000 kubikkmeter fjell.

Lite hensynsfulle trafikanter

Vi er veldig glad for at arbeidet ble gjennomført uten alvorlige skader. – Trafikkavviklingen har vært en utfordring, sier byggeleder Idar Lillebo. - Det har vært en hodepine å få ned farten på gjennomgangstrafikken. - Løsningen ble å lage fartsdumper, fortsetter Lillebo.

Anleggsarbeidet startet i september 2011, og brua sto ferdig og åpnet for trafikk 18. oktober 2012 som planlagt. – Vegen har kostet 53 mill., og det er i henhold til budsjett sier seksjonsleder Ivar Nervik utbyggingsseksjonen i vegavdeling Sør-Trøndelag som har vært ansvarlig for prosjektet. - Entreprenøren Implenia har sammen med underentreprenørene Norbridge, Br Harsjøen og Koren spregningsservice gjort godt arbeid, og vi er godt fornøyd med samarbeidet, fortsetter Nervik.