Dokumentene til reguleringsplan for rv. 3 Nåverdalsbrua: