Prosjektet Fatlatunnelen omfattar ein 2,2 km lang tunnel, og ca 1 km med veg i dagen. Prosjektet ligg på kommunegrensa mellom Sogndal og Leikanger.