Den nye stamvegstrekninga er ein del av tverrsambandet mellom Sogn og Sunnfjord, og er ein viktig bindelekk mellom E39 på Skei og til E16 ved Håbakken i Lærdal.

Gjennomføringa av prosjektet gir store gevinstar med omsyn til trafikktryggleik, miljø, estetikk og trivsel.