Etter to og et halvt års byggetid – og venting på en åpningsdato – ble lørdag 9. november den store dagen. I sol og vind startet programmet med turmarsj inne i og over brua.

– Det har vi fått masse god tilbakemelding på. Vi anslår at godt over tusen personer benyttet seg av muligheten til å få se brua fra en helt annen side, sier Vading.

Et stykke inn var det visning av bilder på storskjerm, og i andre enden av 670 meter bru skulle de besøkende gå på utsida tilbake. Mange benyttet muligheten til å gå på firefeltsvegen før trafikken ble satt på. Nå kan de glede seg over nye, flotte forhold for myke trafikanter, med gang- og sykkelveg på brua, adskilt fra trafikken med rekkverk.

Mens dette pågikk var det også underholdning av Løding skole, Tverlandskoret, BUL avd. Tverlandet og flere korps med drilltropp. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klippet snora og ble med i første bil over til den andre siden. 

Rydder opp
To dager etter åpningen er det full opprydning. 

– Vi har allerede kjørt bort mange av brakkene, og forsetter slik at alt anleggsutstyr er borte så snart som mulig. Takk for ei fin tid, og lykke til med bruken av bru, veg, og gang-sykkelvegsystem, sier byggeleder Wiggo Vading.