Til sammen 17.300 små og store kjøretøy har nå brikke fra selskapet. Det er en økning på et par tusen i løpet av den siste måneden.  Disse kundene har betalt et forskuddsbeløp og får 20 % rabatt i de tre bomstasjonene i Salten. Brikken kan brukes i alle andre AutoPASS-anlegg i landet, og gir dessuten 10 % rabatt i mange av dem.

Elbiler må også ha brikke
Noen grupper slipper å betale, som blant annet elbiler og hydrogenbiler. 

- Vi minner om at de som skal ha fritak for betaling som hovedregel skal ha brikke. Det er nødvendig for at systemet skal registrere at dette kjøretøyet skal ha gratis passering, sier Fagerli.

Se hvem som kan få fritak

Fest brikken riktig
Korrekt plassering av AutoPASS brikke i lette kjøretøy er rett bak speilet i frontruta. Dette feltet er i en del nye biler merket med grått/brunt skravert felt. For store kjøretøy skal brikken plasseres i nedre del av frontruten, rett over hvilestillingen til vindusviskerne.

- Ta alltid kontakt med bompengeselskapet hvis det er spørsmål, uklarheter eller ved mistanke om at brikken ikke fungerer som den skal.

Ingen samordning
Hvert bompengeanlegg delfinansierer sine egne prosjekt og har egne takster og rabattordninger. Det er ingen samordning mellom noen av de tre bomstasjonene i Salten.  

Det er derimot foreslått en samordning mellom betaling ved Tverlandsbrua og den planlagte bomringen i Bypakke Bodø. Innkrevingstida kan bli rundt sju år ved brua og 15 år i sentrum. Saken forberedes for Stortinget med behandling i 2014.

Kundeinformasjon
Les mer og tegn avtale på www.veipakkesalten.no, tlf. 815 68 524