Langnestunnelen blir stengt tirsdag 25. mai kl. 19.00 på grunn av oppgradering og asfaltering. Arbeidet er planlagt å være ferdig i løpet av helga 28. – 30. mai.

Kvaliteten på vegdekket skal oppgraderes. Det har vært ujevnheter og en del spordannelse. Dette skal freses opp og det skal legges ny asfalt.

Statens vegvesen oppfordrer bilistene til å kjøre kollektivt eller bruke sykkel både før, under og etter stengning av Langnestunnelen.

Kontaktperson:
Seksjonsleder Eirin Anne Blix, telefon 950 83 365